Kanji 飢

飢

GUTOM

F1609 JŌYŌ

Pinagsamang (kumain) at (mesa), ang ibig sabihin ay gutom dahil walang makain.

Ito at ang magkapareho ng KUN reading na (ueru) ay parehong “gutom” ang ibig sabihin at pinapagsama sa compound na (kiga) na ang ibig sabihin ay kagutuman o taggutom.

Mnemonic: “Gutom at walang pagkain sa tabi ng mesa.”

COMPOUNDS

1. MAGUTOM

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.