Kanji 餓

餓

GUTOM

F1842 JŌYŌ

Pinagsamang (kumain) at (ako), ang ibig sabihin ay gutom dahil walang makain.

Ito at ang magkapareho ng KUN reading na (ueru) ay parehong “gutom” ang ibig sabihin at pinapagsama sa compound na (kiga) na ang ibig sabihin ay kagutuman o taggutom.

Mnemonic: “Gutom at walang akong makain.”

COMPOUNDS

1. MAGUTOM

  • gashi mamatay sa gutom
  • gaki gutom na multo, malikot na bata
  • kiga kagutuman, taggutom

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.