Kanji 駅

駅

ESTASYON

F724 JŌYŌ

Nabuo sa pinagsamang (kabayo) at (pangsukat) at nakalagay sa dulo ng mga pangalan ng estasyon ng tren, ito ay pamilyar na kanji para sa mga nagko-commute sa pagpasok sa school o trabaho.

Pambihira sa mga kanji, wala itong KUN (Japanese) reading.

Mnemonic: “Nagsusukat ng kabayo sa estasyon.”

COMPOUNDS

1. ESTASYON

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.