Kanji 鬱

鬱

MAPANGLAW

F2633 JŌYŌ

Ang Jōyō kanji na may pinakamaraming guhit. Hindi ito palaging ginagamit sa mga salita dahil nadedepres ang mga tao kapag nakikita ang kumplikadong kanji na ito. Kunyari ang sakit na depresyon (utsubyō) ay karamihang sinusulat na うつ病, hindi 鬱病.

Ang kumplikadong radical na 鬯 ay “ceremonial wine” ang ibig sabihin. Kaya kung matibay ka at gusto mo talagang matutunang isulat ang kanji na ito ay gamitin ang pangsaulo sa ibaba.

Mnemonic: “Pagkatapos uminom ng alak ay nagtapon ako ng lata sa gitna ng kakahuyan at nadepres ako nang may nakita akong tatlong hibla ng buhok.”

COMPOUNDS

1. DEPRESYON

ORIGIN

60px-鬱-oracle.svg arrow 60px-鬱-slip.svg arrow 60px-鬱-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.