Kanji 魚

魚

ISDA

F1208 JŌYŌ

Isa sa mga unang kanji na natututunan sa elementary school (Grade2), pero madalang na nakikita sa totoong gamit kumpara sa ibang kanji–marahil dahil din sa normal na sinusulat din ito nang hiragana (さかな).

Karamihang ginagamit nang mag-isa, pero ginagamit din sa mga compound na kagaya ng (kingyo = goldfish) o kaya ay (gyokairui = seafood).

Mnemonic: “Isdang apat ang buntot.”

COMPOUNDS

1. ISDA

SPECIAL READING

  • zako maliit o hindi kaaya-ayang isda

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura, pagbasa at ibig sabihin:

ORIGIN

60px-魚-bronze.svg arrow 60px-魚-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.