Kanji Study Cards

reon

01-15-2005, 11:28 PM

Nalimutan ko na na meron pala ako nito sa bahay. Siguro dahil sa 10 years na nasa akin itong Kanji Study Cards (http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0870408852/qid=1105797246/sr=1-16/ref=sr_1_2_16/249-9458749-5439514), mga 30 minutes ko lang nagamit (okay, a little exaggeration here).

Ang nasa isip noong binili ko ito ay gawing parang “game” para sa pag-memorize ng kanji. Ang problema, kung nagsisimula ka pa lang sa kanji, almost useless gawing game ito dahil 95% hindi mo masasagot. Kaya siguro naitambak na lang sa isang tabi.

Ang author nito ay ang author ng Remembering the Kanji at naka-cross-referenced sa Japanese-English Character Dictionary at Essential Kanji (mga libro na wala ako). May mahigit na 2,000 kanji cards na maganda ang pagkakagawa. Sa harap may kanji at kanji combination (pero walang reading – sa likod nakasulat ito). Kaya magandang pang-test ng kanji.

Overall, wala akong masabing pangit sa mga cards, pero nakaka-shock ang presyo nang tignan ko sa Amazon: almost 12,000 yen. Nakapagtataka kung bakit meron ako nito ('yan siguro ang mga binibili mo pag bata ka pa, hehe). Although maganda ang mga cards, gaya ng A Guide to Remembering Japanese Characters (http://www.timog.com/forum/showthread.php?t=171 ), maganda lang na bilhin ito kung meron ka nang disenteng kanji dictionary. Sa kabilang banda, malamang isang kanji dictionary lang ang kailangan mo kung gusto mong mag-aral ng kanji.

Pros: “Handsomely printed cards arranged in a convenient carrying case.”
Cons: Super-mahal.

mystic_girl

01-14-2008, 08:52 PM

Hi reon. I think we have the same kanji flashcards.I bought volume 1. It’s nice to use if you have the basic knowledge of the language like if you already know katakana and hiragana and the basic of kanji. I’m like memorizing kanji daily. 1 kanji per day then start to write it just the way how they write it and keep on practicing. The next day i’ll have a new kanji again but i’ll review the kanji i’ve learned the previous day so I won’t be able to forget it.So like in 10 days, I can learn 10 characters plus they way they write it and it’s meaning. 10 minutes a day won’t hurt.

bungi

06-16-2008, 05:01 PM

u might consider selling it to me bro=)

This is an archived page from the former Timog Forum website.