May ESP (Extra Sensory Perception) ba kayo?

mquial

09-22-2005, 02:22 PM

Sa palagay niyo ba nagtataglay kayo ng ESP?

Dax

09-22-2005, 04:06 PM

sana lang…kahit ala “spider sense” para makaiwas sa panganib hihihi. :smiley:

ikaw mquial, meron ka ba? :eek: :eek: :eek:

siguro and susunod na stage ng human evolution ay ma-develop (or re-discover) ang ating psychic abilities. :confused:

This is an archived page from the former Timog Forum website.