Sitting Pretty!

maple

11-16-2005, 01:59 PM

Hello prettylily_1203,

Sana ay sitting pretty ka ngayon habang pinag sisilbihan ka ng mga mahal mo sa buhay!:slight_smile:

Happy birthday:band: Hope you have a blast!

maple

makulit

11-16-2005, 02:05 PM

Happy Birthday Pretty Lily!

ichimar

11-16-2005, 02:06 PM

happy birthdaypretty lily:)

depp

11-16-2005, 02:38 PM

happy,happy birthday pretty lily:)

hotcake

11-16-2005, 03:11 PM

:band: Happy Birthday Prettylily_1203.:slight_smile:

DJchot

11-16-2005, 03:27 PM

HAPPY BIRTHDAY SITTING PRETTY LILY!

Have a blast!

docomo

11-16-2005, 03:29 PM

Happy Birthday :slight_smile:

marjie

11-16-2005, 03:31 PM

Hello prettylily_1203,

Sana ay sitting pretty ka ngayon habang pinag sisilbihan ka ng mga mahal mo sa buhay!:slight_smile:

Happy birthday:band: Hope you have a blast!

maple

Happy Birthday pretty lily!:band: :toast:

nikita

11-16-2005, 04:23 PM

Hoooyyyy,minasan b-day po ni pretty lily :food: maligayang bati sayo:wave:

halloween

11-16-2005, 10:12 PM

Hello Pretty lily!

Happy birthday!

Sana maging mas mganda ka pa sa lily sa big day mo!

fremsite

11-16-2005, 10:23 PM

Happy Birthday pretty lily !!!
:wave:

ning2

11-16-2005, 10:25 PM

hello prettylily_1203,

Happy, happy birthday:)

adechan

11-17-2005, 12:00 AM

prettylily

H A P P Y B I R T H D A Y ! ! !

kendi

11-17-2005, 12:10 PM

happy birthday pretty lily =)

san ang :toast: at :food: ?

Summer!

11-17-2005, 01:14 PM

Hapi, hapi hapi bday, sa iyo pretty lily, sana ikaw naman ang bigyan ng family mo ng beauty rest sa kaarawan mo…where r u? treat mo kami, ha?

goodboy

11-17-2005, 01:29 PM

Happy Birthday Pretty Lily! i dont know you that much, but since you have the same name with my mom i wanna extend my greetings as well, may you have more Happy Birthday’s to come! and stay Happy! cheers

This is an archived page from the former Timog Forum website.