Tanong tungkol sa Nihongo grammar

nihongo question pasenya na po.
naguguluhan ako dito. para saan ang to と dito sa harap ng wa は?
hindi ba puedeng walang to?

QRコードのQRとは「Quick Response」の略です。

baguhan lang po sa nihongo.

hi adelchan! hmm pano ba explain ito?
kapag mag introduce ka ng sarili mo siguro: アデルちゃんといいます.

kaya yung と ng example mo at と sa といいます ay pareho lang.

QRとは「Quick Response」の略です。

maari ding isulat ito nang QRというのは「Quick Response」の略です。instead ng というのは pinaikli lang naging とは.

karamihan ay ginagamit ang とは kapag magsusulat ng ibig sabihin ng isang hindi familiar na salita.

QRとは「Quick Response」の略です。
Ang tinatawag na QR ay abbreviation ng “Quick Response.”

パソコンとはパーソナル・コンピューターの略です。
Ang tinatawag na pasokon ay abbreviation ng personal computer.

Kung walang と

パソコンはパーソナル・コンピューターの略です。
Ang pasokon ay abbreviation ng personal computer.

salamat ~po~ sa explanation! :smile: madaling maintindihan :smiling_face_with_three_hearts: