Tsuchiura City Garbage Collection Calendar at Paraan ng Pagtatapon ng Basura

May international version (may kasamang Tagalog) na ang Garbage Collection Calendar at Paraan ng Pagtatapon ng Basura ng Tsuchiura City (Ibaraki).

Garbage Collection Calendar

Download page: Garbage Collection Calendar

I-click ang pangalan ng barangay para i-download ang PDF file.

Kung ang address sa residence card ay 茨城県土浦市中村南三丁目12番24号, ang baranggay ay 中村南三丁目 (Nakamura Minami Sanchoume).

I-click ang 中村南一丁目~四丁目 (Nakamura Minami Itchoume hanggang Yonchoume).

Maari ding i-download ang original na Japanese version.

Paraan ng Pagtatapon ng Basura

Nasa ibaba ang PDF file (Portuguese, Tagalog, Vietnamese).

Paki-check ang mga ito at ihiwalay at itapon nang tama ang mga basura.

Paraan ng Pagtatapon ng Basura Tagalog.pdf (6.2 MB)