Western-Japanese Year Table

TIP: Mas madaling sulatan ang mga official forms kung saulado ang Japanese year ng sariling birthday o ng mga miyembro ng pamilya.

Halimbawa: 1987/07/12 → In Japanese: Shōwa 62/07/12

2019-Present Reiwa (令和) Era

Western Japanese
2024 Reiwa 6
2023 Reiwa 5
2022 Reiwa 4
2021 Reiwa 3
2020 Reiwa 2
2019 Reiwa 1 / Heisei 31

1989-2019 Heisei (平成) Era

Western Japanese Western Japanese
2019 Reiwa 1 / Heisei 31 2003 Heisei 15
2018 Heisei 30 2002 Heisei 14
2017 Heisei 29 2001 Heisei 13
2016 Heisei 28 2000 Heisei 12
2015 Heisei 27 1999 Heisei 11
2014 Heisei 26 1998 Heisei 10
2013 Heisei 25 1997 Heisei 9
2012 Heisei 24 1996 Heisei 8
2011 Heisei 23 1995 Heisei 7
2010 Heisei 22 1994 Heisei 6
2009 Heisei 21 1993 Heisei 5
2008 Heisei 20 1992 Heisei 4
2007 Heisei 19 1991 Heisei 3
2006 Heisei 18 1990 Heisei 2
2005 Heisei 17 1989 Heisei 1 / Shōwa 64
2004 Heisei 16

1926-1989 Shōwa (昭和) Era

Western Japanese Western Japanese
1989 Shōwa 64 / Heisei 1 1957 Shōwa 32
1988 Shōwa 63 1956 Shōwa 31
1987 Shōwa 62 1955 Shōwa 30
1986 Shōwa 61 1954 Shōwa 29
1985 Shōwa 60 1953 Shōwa 28
1984 Shōwa 59 1952 Shōwa 27
1983 Shōwa 58 1951 Shōwa 26
1982 Shōwa 57 1950 Shōwa 25
1981 Shōwa 56 1949 Shōwa 24
1980 Shōwa 55 1948 Shōwa 23
1979 Shōwa 54 1947 Shōwa 22
1978 Shōwa 53 1946 Shōwa 21
1977 Shōwa 52 1945 Shōwa 20
1976 Shōwa 51 1944 Shōwa 19
1975 Shōwa 50 1943 Shōwa 18
1974 Shōwa 49 1942 Shōwa 17
1973 Shōwa 48 1941 Shōwa 16
1972 Shōwa 47 1940 Shōwa 15
1971 Shōwa 46 1939 Shōwa 14
1970 Shōwa 45 1938 Shōwa 13
1969 Shōwa 44 1937 Shōwa 12
1968 Shōwa 43 1936 Shōwa 11
1967 Shōwa 42 1935 Shōwa 10
1966 Shōwa 41 1934 Shōwa 9
1965 Shōwa 40 1933 Shōwa 8
1964 Shōwa 39 1932 Shōwa 7
1963 Shōwa 38 1931 Shōwa 6
1962 Shōwa 37 1930 Shōwa 5
1961 Shōwa 36 1929 Shōwa 4
1960 Shōwa 35 1928 Shōwa 3
1959 Shōwa 34 1927 Shōwa 2
1958 Shōwa 33 1926 Shōwa 1 / Taishō 15

1912-1926 Taishō (大正) Era

Western Japanese Western Japanese
1926 Taishō 15 / Shōwa 1 1918 Taishō 7
1925 Taishō 14 1917 Taishō 6
1924 Taishō 13 1916 Taishō 5
1923 Taishō 12 1915 Taishō 4
1922 Taishō 11 1914 Taishō 3
1921 Taishō 10 1913 Taishō 2
1920 Taishō 9 1912 Taishō 1 / Meiji 45
1919 Taishō 8