Whenever I feel low and heavy

Stacie Fil

09-05-2005, 12:59 AM

Working and staying in a foreign land give us a chance to earn better. It sometimes gives us more edges, convenience and luxery in life a common fellow filipino would never imagine. But then, there are hurdles and lots of sacrifice to endure. I myself shall admit that there are times I would cry alone and silent, feeling the deep pain and burden in life. Sometimes your mind as if teasing you, seducing you to quit and leave everything behind so as to lessen the struggles your in. Yes they are all part of our life.

So what do I do. Well, after summing all up this pain, I would smile inside( as if starting to giveway,he,he,he. no, hindi po!) and recall all the fun and humors I know that counter balance this situation. “Ang hirap sa problema, problema na nga, po-problemahin mo pa. Hindi na oy! Hayaan mong ang problema ang ma-mroblema sa iyo.” There’s lots of good way to solve a problem. Sometimes you’ll just have to relax,breath, smile, then wait and see. Lahat nang problema, may katapat. Walang iba kundi solusyun, di ba. Kung minsan babalikan mo, dahil malaking tulong ang mga magagandang alaala na baon mo.

Nasubukan mo bang maglaro maghapon na parang di ka napapagod hanggang gabi.
Eh yung maligo,maghabulan,ma glaro sa ulan.
Sa tuwing kasama si best friend or kalaro, halos nakakalimutan ninyo ang oras nang pagkain.
Naakyat mo na ba ang bundok Banahaw o Makiling.
Salubungin ang umaga at langhapin ang sariwang hamog, dumadampi sa mukha.
Masdan ang magagandang bulaklak at mamitas nang bayabas, alatiris, santol, mangga etc.
Kumain sa may ilog o batis kasama ang pamilya,kaibigan at nakababad ang mga paa sa tubig.
Eh yung piknik sa palayan/taniman.
Magbasa nang komiks sa duyan hanggang maka-idlip.
Maglaro sa tabing dagat, lumangoy at mamingwit.
Kwentuhan sa hatinggabi at masdan ang mga bituin.
Kwentuhan,biruan,har utan sa liwanag nang buwan. etc…

Ay, anong problema ang hindi matutunaw. Maya-maya lang maaliwalas na ulit at isip mo. Bigla ka na lang ngingiti o tatawa dahil may naisip ka nang solusyon sa iyong problema. Konting buntung hininga pa at maluwag na ang pakiramdam. Trabaho lang talaga, walang personalan.

DaVinci

05-04-2006, 01:35 PM

ang galing…well written post…:slight_smile:

docomo

05-04-2006, 02:07 PM

@stacie fil

i love that stuff … i am always comforted by the reality that no matter how mired in crop i become , it is always possible to turn around and move in another direction… nice buddy! a decent mood :slight_smile:

chris_rock

05-04-2006, 02:43 PM

stacie fil, thanks for a feel-good post. reading it makes day to day living a little less difficult.

This is an archived page from the former Timog Forum website.