Anna Karenina by Leo Tolstoy

Hindi ako masyadong mahilig magbasa ng mga librong translated sa English mula sa ibang lingwahe. Hindi ko kasi nababasa ang original na sinulat ng author at kung minsan lalo na kung hindi ko magustuhan ang binabasa ko, iniisip ko na baka dahil lang sa translator.

Kaya nang lumabas itong sikat na bagong translation ng Anna Karenina mula kina Richard Pevear at Larissa Volokhonsky mga ilang taon ang nakalipas, bumili kaagad ako ng isang bagong kopya.

Bukod sa novella na The Death of Ivan Ilyich, wala pa akong nababasang ibang gawa ni Tolstoy kaya bakit hindi?

Kaso nawala yung libro nang hindi nababasa.

Nung isang linggo ay nagkaroon ulit ako ng chance na mabili itong isang libro sa Clothbound Series ng Penguin. Mukhang maganda ang pagkakagawa ng mga clothbound series ng Penguin pero nang makuha ko yung libro at mahawakan, hindi ko masyadong nagustuhan ang feel.

Siguro dahil winter ngayon at palaging tuyo ang kamay, parang nangingilo ako kapag hinahawakan ko ang cover ng librong ito. Siguro baka maging mas okey kapag uminit na sa spring. O baka kailangan ko lang mag-lotion sa kamay?

Hindi ko alam. Pero ang alam ko ay magaling itong Anna Karenina ni Tolstoy.

Balita ko may pelikulang ginawa base sa libro, pero palagay ko ay ang pelikulang Anna Karenina ay hind parang pelikulang Fellowship of the Ring o Two Towers. Kailangan itong basahin para ma-appreciate nang husto. Mas maganda siyempre kung basahin ito sa original na Russian.

Pero ang susunod na maganda ay basahin ito sa magaling (ayon sa maraming sources) na English translation ng mag-asawang Pevear-Volokhonsky.

Makapal-kapal din ang librong ito sa 837 pages at maliliit na letra kaya kailangan ng investment ng oras para matapos. In the meantime, nandito lang sa aking shelf para kahit na anong oras ay makuha at mabuklat.

Kung wala kang oras para sa mga ganito kakapal na libro, kahit pag-isipan lang ang unang sentence ng Anna Karenina na isa sa pinakasikat sa buong kasaysayan ng literature:

All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.