Kanji 七

七

PITO

F68 JŌYŌ

Dalawang sikat na pelikula ng world cinema ay ang (shichinin no samurai) ni Akira Kurosawa at (dainana no fūin) ni Ingmar Bergman.

Bukod dito, karamihang ginagamit ang para sa mga salitang kagaya ng (shichigosan) at (tanabata), dalawang tradisyonal na festival sa Japan.

Mnemonic: “Ang nabaling sampu ay pito lang ang halaga.”

COMPOUNDS

1. PITO

  • shichigatsu Hulyo
  • nanajū pitumpu
  • 七つ nanatsu pitong piraso, pitong taong gulang
  • nanoka ika-7 ng buwan, pitong araw

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-七-bronze-warring.svg arrow 60px-七-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.