Kanji 万

万

SAMPUNG LIBO

F76 JŌYŌ

Magkatulad ng hitsura ng (direksyon) pero malayo ang ibig sabihin.

Mnemonic: “Isang libong tao ang nagmartsa sa ibang direksyon.”

COMPOUNDS

1. SAMPUNG LIBO

  • ichiman’en 10,000 yen
  • man’ichi 1 sa 10,000, kapag nagkataon
  • mannen 10,000 taon, mahabang panahon

2. MARAMI, LAHAT

  • bankoku lahat ng bansa
  • manbyō lahat ng klase ng sakit
  • banzen perpekto, kumpleto, walang kapintasan
  • bannō makapangyarihan sa lahat
  • banzai Banzai! (lit. 10,000 taon), Mabuhay!

3. TUNOG NG MAN

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-万-oracle.svg arrow 60px-万-bronze.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.