Kanji 三

三

TATLO

F19 JŌYŌ

Isulat nang pinakamahaba ang ibabang guhit, susunod ang itaas na guhit at pinakamaiksi ang gitna.

Mnemonic: “Tatlong guhit.”

COMPOUNDS

1. TATLO

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-三-oracle.svg arrow 60px-三-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.