Kanji 九

九

SIYAM

F65 JŌYŌ

Mula sa imahen ng nabaluktot na kamay () at ang kasalukuyang anyo ay sampung () may buntot.

Mnemonic: “Ang sampung may buntot ay siyam.”

COMPOUNDS

1. SIYAM

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-九-bronze.svg arrow 60px-九-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.