Kanji 二

二

DALAWA

F37 JŌYŌ

Ang isa ay isang guhit, ang dalawa ay dalawang guhit, mas maiksi nga lang ang itaas na guhit kaysa sa ibaba.

Ang dalawang piraso ay 二つ (futatsu), ang dalawang tao ay (futari), at ang kambal ay (futago)–iba pero magkatulad ang ibig sabihin na kanji.

Mnemonic: “Dalawang guhit.”

COMPOUNDS

1. DALAWA

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-ACC-b18623.svg arrow 60px-二-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.