Kanji 億

億

ISANDAANG MILYON

F407 JŌYŌ

Maaring hatiin ang medyo kumplikadong kanji na ito sa maliliit niyang parte: ang radical na (イ tao), (tumayo), (araw) at (puso).

Puwede ring at (tunog) at , o at at (isip).

Mnemonic: “Tunog ng puso ng isandaang milyong tao.”

COMPOUNDS

1. ISANDAANG MILYON

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-意-bronze-warring.svg arrow 60px-億-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.