Kanji 八

八

WALO

F56 JŌYŌ

Linyang nahati sa dalawa, kaliwa’t kanan. Nagpapatiwatig ng numerong 8, na maaaring hatiin nang hatiin sa dalawang magkaparehong numero: 4 at 4, 2 at 2, 1 at 1.

Mnemonic: “Madaling hatiin ang walo.”

COMPOUNDS

1. WALO

2. IBA’T-IBA

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-八-bronze-shang.svg arrow 60px-ACC-b00945.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.