Kanji 六

六

ANIM

F81 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng tinumpok na lupa na umuumbok pataas, ang kasalukuyang porma nito ay kanji ng walo () na nasa ilalim ng bubong o sombrero (亠).

Mnemonic: “Anim sa walo ang may sombrero.”

COMPOUNDS

1. ANIM

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-六-bronze.svg arrow 60px-六-slip.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.