Kanji 十

十

SAMPU

F14 JŌYŌ

Huwag isulat na parang plus symbol (+) at lagyan ng kaunting angat ang pagsulat ng pangalawang guhit na pahalang.

Mnemonic: “Sampung krus sa krosing.”

COMPOUNDS

1. SAMPU

2. MARAMI

  • jūbun sapat, marami
  • jūzen kumpleto, perpekto

3. KRUS

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-十-bronze-spring.svg arrow 60px-十-silk.svg arrow 60px-十-slip.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.