Kanji 千

千

ISANG LIBO

F124 JŌYŌ

Galing sa imahen ng pinagsamang kanji ng tao (亻) at isa , naglalarawan ng pagkakaisa ng isanlibong tao (kagaya ng isang hukbo) at nagbibigay ng ibig sabihin sa konsepto ng “isanlibo.”

Dito nanggaling ang katakanang .

Mnemonic: “Pagkakaisa ng isanlibong tao.”

COMPOUNDS

1. ISANG LIBO

RELATED KANJI

NOTES

Sa pelikulang Spirited Away (隠し Sen to Chihiro no Kamikakushi), ang pangalan ng babaeng bida ay Chihiro (), pero tinanggal ng bruhang si Yubaba ang ibang kanji pati ng kanyang apelyido at tinira lang ang (Sen).

Ang ibig sabihin ng pangalan ng prefecture ng Chiba () ay isang libong dahon.

ORIGIN

60px-千-oracle.svg arrow 千-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.