Kanji 四

四

APAT

F58 JŌYŌ

Dalawang paa (儿) sa loob ng bibig (). Kung paano nangyari yon hindi ko alam.

Maari ding walo () sa loob ng bibig ().

Mnemonic: “Ang walo sa bibig ay apat.”

COMPOUNDS

1. APAT

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-四-ancient.svg arrow 60px-四-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.