Kanji 年

年

TAON

F4 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng taong nagbubuhat ng trigo sa kanyang likod. Ipinapahiwatig ang isang taon mula sa pagtatanim hanggang sa pag-ani.

COMPOUNDS

1. TAON

2. EDAD, PANAHON

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-年-bronze.svg arrow 60px-年-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.