Kanji 百

百

ISANDAAN

F106 JŌYŌ

Kanji na binuo ng pinagpatong na (isa) at (puti), nagpapahiwatig ng konsepto ng “isandaan.”

Mnemonic: “Isandaang dahon ang umuusbong sa ilalim ng araw.”

COMPOUNDS

1. ISANDAAN

2. MARAMI

SPECIAL READING

  • yaoya tindahan ng prutas at gulay

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-百-oracle.svg arrow 百-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.